جستجو

بهترین قالب های فروشگاهی وردپرس؛ بررسی مزایا و معایب

{“type”:”elementor”,”siteurl”:”https://rouyastudio.com/wp-json/”,”elements”:[{“id”:”d404396″,”elType”:”widget”,”isInner”:false,”isLocked”:false,”settings”:{“editor”:”<p style=\”text-align: justify;\”><span style=\”color: #cc99ff;\”><a style=\”color: #cc99ff;\” href=\”https://rouyastudio.com/karaj-website-design/\”><strong>طراحی سایت در کرج</strong></a></span> با وردپرس که یکی از محبوب ترین سیستم های مدیریت محتوا در جهان می باشد صورت می پذیرد، وردپرس می تواند گزینه ای عالی برای راه اندازی وب سایت های شخصی و فروشگاه های آنلاین باشد، انتخاب قالب برای طراحی سایت باید با در نظر گرفتن فاکتور های گوناگونی انجام می پذیرد، به همین منظور انتخاب قالب می توانند مسائله ای چالش برانگیز باشد، در این مقاله ما قصد داریم به بررسی مزایا و معایب چند مورد از قالب های فروشگاهی بپردازیم با ما همراه باشید.</p>”,”tooltip_content”:”من یک راهنمای ابزار هستم”,”ep_widget_cf_colors”:”#D30C5C, #0EBCDC, #EAED41, #ED5A78, #DF33DF”,”ep_notation_list”:[{“_id”:”59319ea”,”ep_notation_bracket_on”:”left,right”}],”ep_sound_effects_element_selector”:”my-header”,”element_pack_widget_tooltip_text”:”This is Tooltip”,”ep_display_conditions”:[],”ep_parallax_effects_transition_for”:”all”,”ep_parallax_effects_transition_duration”:”100″,”ep_parallax_effects_transition_easing”:”linear”,”element_pack_widget_effect_transition_duration”:”300″,”element_pack_widget_effect_transition_easing”:”ease-out”,”typography_typography”:”custom”,”typography_font_family”:”یکان”,”typography_font_weight”:”600″,”drop_cap”:””,”text_columns”:””,”text_columns_tablet”:””,”text_columns_mobile”:””,”column_gap”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”column_gap_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”column_gap_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”align”:””,”align_tablet”:””,”align_mobile”:””,”text_color”:””,”typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_text_transform”:””,”typography_font_style”:””,”typography_text_decoration”:””,”typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”text_shadow_text_shadow_type”:””,”text_shadow_text_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”color”:”rgba(0,0,0,0.3)”},”drop_cap_view”:”default”,”drop_cap_primary_color”:””,”drop_cap_secondary_color”:””,”drop_cap_shadow_text_shadow_type”:””,”drop_cap_shadow_text_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”color”:”rgba(0,0,0,0.3)”},”drop_cap_size”:{“unit”:”px”,”size”:5,”sizes”:[]},”drop_cap_space”:{“unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”drop_cap_border_radius”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”drop_cap_typography_typography”:””,”drop_cap_typography_font_family”:””,”drop_cap_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_font_weight”:””,”drop_cap_typography_text_transform”:””,”drop_cap_typography_font_style”:””,”drop_cap_typography_text_decoration”:””,”drop_cap_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”drop_cap_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”_title”:””,”_margin”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_element_width”:””,”_element_width_tablet”:””,”_element_width_mobile”:””,”_element_custom_width”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_custom_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_flex_align_self”:””,”_flex_align_self_tablet”:””,”_flex_align_self_mobile”:””,”_flex_order”:””,”_flex_order_tablet”:””,”_flex_order_mobile”:””,”_flex_order_custom”:””,”_flex_order_custom_tablet”:””,”_flex_order_custom_mobile”:””,”_flex_size”:””,”_flex_size_tablet”:””,”_flex_size_mobile”:””,”_flex_grow”:1,”_flex_grow_tablet”:””,”_flex_grow_mobile”:””,”_flex_shrink”:1,”_flex_shrink_tablet”:””,”_flex_shrink_mobile”:””,”_element_vertical_align”:””,”_element_vertical_align_tablet”:””,”_element_vertical_align_mobile”:””,”_position”:””,”_offset_orientation_h”:”start”,”_offset_x”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_x_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_x_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_orientation_v”:”start”,”_offset_y”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_offset_y_end_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_offset_y_end_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_z_index”:””,”_z_index_tablet”:””,”_z_index_mobile”:””,”_element_id”:””,”_css_classes”:””,”eael_wrapper_link_switch”:””,”eael_wrapper_link”:{“url”:””,”is_external”:””,”nofollow”:””,”custom_attributes”:””},”eael_tooltip_section_enable”:””,”eael_tooltip_section_content”:”I am a tooltip”,”eael_tooltip_section_position”:”top”,”eael_tooltip_auto_flip”:”yes”,”eael_tooltip_section_animation”:”scale”,”eael_tooltip_section_arrow”:true,”eael_tooltip_section_arrow_type”:”sharp”,”eael_tooltip_section_follow_cursor”:”false”,”eael_tooltip_section_trigger”:”mouseenter”,”eael_tooltip_section_duration”:300,”eael_tooltip_section_delay”:400,”eael_tooltip_section_size”:”regular”,”eael_tooltip_section_typography_typography”:””,”eael_tooltip_section_typography_font_family”:””,”eael_tooltip_section_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_font_weight”:””,”eael_tooltip_section_typography_text_transform”:””,”eael_tooltip_section_typography_font_style”:””,”eael_tooltip_section_typography_text_decoration”:””,”eael_tooltip_section_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_tooltip_section_background_color”:”#000000″,”eael_tooltip_section_color”:”#ffffff”,”eael_tooltip_section_border_color”:””,”eael_tooltip_section_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_tooltip_section_distance”:10,”eael_tooltip_section_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_tooltip_section_box_shadow_box_shadow_type”:””,”eael_tooltip_section_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”eael_tooltip_section_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”eael_tooltip_section_width”:{“unit”:”px”,”size”:”350″,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection”:”no”,”eael_ext_content_protection_type”:”role”,”eael_ext_content_protection_role”:””,”eael_ext_content_protection_password”:””,”eael_ext_content_protection_password_placeholder”:”Enter Password”,”eael_ext_content_protection_password_submit_btn_txt”:”Submit”,”eael_ext_scroll_to_section”:”yes”,”eael_content_protection_cookie”:”no”,”eael_content_protection_cookie_expire_time”:60,”eael_ext_content_protection_message_type”:”text”,”eael_ext_content_protection_message_text”:”You do not have permission to see this content.”,”eael_ext_content_protection_message_template”:””,”eael_ext_content_protection_password_incorrect_message”:”Password does not match.”,”eael_ext_content_protection_message_text_color”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_typography_typography”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_typography_font_family”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_font_weight”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_typography_text_transform”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_typography_font_style”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_typography_text_decoration”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_message_text_alignment”:”left”,”eael_ext_content_protection_message_text_alignment_tablet”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_alignment_mobile”:””,”eael_ext_content_protection_message_text_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_message_text_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_message_text_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_error_message_text_color”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_typography”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_font_family”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_font_weight”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_text_transform”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_font_style”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_text_decoration”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_word_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_word_spacing_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_typography_word_spacing_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_error_message_text_alignment”:”left”,”eael_ext_content_protection_error_message_text_alignment_tablet”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_alignment_mobile”:””,”eael_ext_content_protection_error_message_text_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_error_message_text_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_error_message_text_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_input_width”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_input_alignment”:”left”,”eael_ext_content_protection_input_alignment_tablet”:””,”eael_ext_content_protection_input_alignment_mobile”:””,”eael_ext_content_protection_password_input_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_margin”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_input_border_radius”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”eael_ext_content_protection_password_input_color”:”#333333″,”eael_ext_content_protection_password_input_bg_color”:”#ffffff”,”eael_ext_content_protection_password_input_border_border”:””,”eael_ext_content_protection_password_input_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_password_input_border_color”:””,”eael_ext_content_protection_password_input_shadow_box_shadow_type”:””,”eael_ext_content_protection_password_input_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”eael_ext_content_protection_password_input_shadow_box_shadow_position”:” “,”eael_ext_protected_content_password_input_hover_color”:”#333333″,”eael_ext_protected_content_password_input_hover_bg_color”:”#ffffff”,”eael_ext_protected_content_password_input_hover_border_border”:””,”eael_ext_protected_content_password_input_hover_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_protected_content_password_input_hover_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_protected_content_password_input_hover_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_protected_content_password_input_hover_border_color”:””,”eael_ext_protected_content_password_input_hover_shadow_box_shadow_type”:””,”eael_ext_protected_content_password_input_hover_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”eael_ext_protected_content_password_input_hover_shadow_box_shadow_position”:” “,”eael_ext_content_protection_submit_button_color”:”#ffffff”,”eael_ext_content_protection_submit_button_bg_color”:”#333333″,”eael_ext_content_protection_submit_button_border_border”:””,”eael_ext_content_protection_submit_button_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_submit_button_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_submit_button_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_submit_button_border_color”:””,”eael_ext_content_protection_submit_button_box_shadow_box_shadow_type”:””,”eael_ext_content_protection_submit_button_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”eael_ext_content_protection_submit_button_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_text_color”:”#ffffff”,”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_bg_color”:”#333333″,”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_border_border”:””,”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_border_color”:””,”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_box_shadow_box_shadow_type”:””,”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”eael_ext_content_protection_submit_button_hover_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”eael_cl_enable”:””,”eael_cl_visibility_action”:”show”,”eael_cl_action_apply_if”:”all”,”eael_cl_logics”:[{“logic_type”:”login_status”,”login_status_operand”:”logged_in”,”_id”:”91ae7a5″,”dynamic_field”:””,”logic_operator_dynamic”:”between”,”user_and_role”:””,”logic_operator_between”:”between”,”dynamic_operand”:””,”user_role_operand_multi”:[],”user_operand”:””,”post_type_operand”:””,”post_operand”:””,”post_operand_post”:””,”post_operand_page”:””,”post_operand_e-landing-page”:””,”post_operand_product”:””,”browser_operand”:”chrome”,”date_time_logic”:”equal”,”single_date”:””,”from_date”:””,”to_date”:””,”recurring_day_logic”:”between”,”recurring_days_all”:””,”recurring_days”:[“sun”],”recurring_days_duration_from”:””,”recurring_days_duration_to”:””,”from_time”:””,”to_time”:””,”query_key”:””,”query_value”:””}],”motion_fx_motion_fx_scrolling”:””,”motion_fx_translateY_effect”:””,”motion_fx_translateY_direction”:””,”motion_fx_translateY_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_translateY_affectedRange”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”motion_fx_translateX_effect”:””,”motion_fx_translateX_direction”:””,”motion_fx_translateX_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_translateX_affectedRange”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”motion_fx_opacity_effect”:””,”motion_fx_opacity_direction”:”out-in”,”motion_fx_opacity_level”:{“unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”motion_fx_opacity_range”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”motion_fx_blur_effect”:””,”motion_fx_blur_direction”:”out-in”,”motion_fx_blur_level”:{“unit”:”px”,”size”:7,”sizes”:[]},”motion_fx_blur_range”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”motion_fx_rotateZ_effect”:””,”motion_fx_rotateZ_direction”:””,”motion_fx_rotateZ_speed”:{“unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”motion_fx_rotateZ_affectedRange”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:0,”end”:100}},”motion_fx_scale_effect”:””,”motion_fx_scale_direction”:”out-in”,”motion_fx_scale_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”motion_fx_scale_range”:{“unit”:”%”,”size”:””,”sizes”:{“start”:20,”end”:80}},”motion_fx_transform_origin_x”:”center”,”motion_fx_transform_origin_y”:”center”,”motion_fx_devices”:[“desktop”,”tablet”,”mobile”],”motion_fx_range”:””,”motion_fx_motion_fx_mouse”:””,”motion_fx_mouseTrack_effect”:””,”motion_fx_mouseTrack_direction”:””,”motion_fx_mouseTrack_speed”:{“unit”:”px”,”size”:1,”sizes”:[]},”motion_fx_tilt_effect”:””,”motion_fx_tilt_direction”:””,”motion_fx_tilt_speed”:{“unit”:”px”,”size”:4,”sizes”:[]},”sticky”:””,”sticky_on”:[“desktop”,”tablet”,”mobile”],”sticky_offset”:0,”sticky_offset_tablet”:””,”sticky_offset_mobile”:””,”sticky_effects_offset”:0,”sticky_effects_offset_tablet”:””,”sticky_effects_offset_mobile”:””,”sticky_parent”:””,”_animation”:””,”_animation_tablet”:””,”_animation_mobile”:””,”animation_duration”:””,”_animation_delay”:””,”_transform_rotate_popover”:””,”_transform_rotateZ_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d”:””,”_transform_rotateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover”:””,”_transform_translateX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover”:””,”_transform_keep_proportions”:”yes”,”_transform_scale_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover”:””,”_transform_skewX_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect”:””,”_transform_flipY_effect”:””,”_transform_rotate_popover_hover”:””,”_transform_rotateZ_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateZ_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotate_3d_hover”:””,”_transform_rotateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_rotateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_perspective_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translate_popover_hover”:””,”_transform_translateX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_translateY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_popover_hover”:””,”_transform_keep_proportions_hover”:”yes”,”_transform_scale_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scale_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_scaleY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skew_popover_hover”:””,”_transform_skewX_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewX_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_tablet”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_skewY_effect_hover_mobile”:{“unit”:”deg”,”size”:””,”sizes”:[]},”_transform_flipX_effect_hover”:””,”_transform_flipY_effect_hover”:””,”_transform_transition_hover”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”motion_fx_transform_x_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet”:””,”motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile”:””,”_background_background”:””,”_background_color”:””,”_background_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_color_b”:”#f2295b”,”_background_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_gradient_type”:”linear”,”_background_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”_background_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”_background_gradient_position”:”center center”,”_background_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_position”:””,”_background_position_tablet”:””,”_background_position_mobile”:””,”_background_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_attachment”:””,”_background_repeat”:””,”_background_repeat_tablet”:””,”_background_repeat_mobile”:””,”_background_size”:””,”_background_size_tablet”:””,”_background_size_mobile”:””,”_background_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_video_link”:””,”_background_video_start”:””,”_background_video_end”:””,”_background_play_once”:””,”_background_play_on_mobile”:””,”_background_privacy_mode”:””,”_background_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_slideshow_gallery”:[],”_background_slideshow_loop”:”yes”,”_background_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_slideshow_transition_duration”:500,”_background_slideshow_background_size”:””,”_background_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_slideshow_background_position”:””,”_background_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_slideshow_lazyload”:””,”_background_slideshow_ken_burns”:””,”_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_background”:””,”_background_hover_color”:””,”_background_hover_color_stop”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_color_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_b”:”#f2295b”,”_background_hover_color_b_stop”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_color_b_stop_tablet”:{“unit”:”%”},”_background_hover_color_b_stop_mobile”:{“unit”:”%”},”_background_hover_gradient_type”:”linear”,”_background_hover_gradient_angle”:{“unit”:”deg”,”size”:180,”sizes”:[]},”_background_hover_gradient_angle_tablet”:{“unit”:”deg”},”_background_hover_gradient_angle_mobile”:{“unit”:”deg”},”_background_hover_gradient_position”:”center center”,”_background_hover_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_position”:””,”_background_hover_position_tablet”:””,”_background_hover_position_mobile”:””,”_background_hover_xpos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_xpos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_ypos_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:0,”sizes”:[]},”_background_hover_attachment”:””,”_background_hover_repeat”:””,”_background_hover_repeat_tablet”:””,”_background_hover_repeat_mobile”:””,”_background_hover_size”:””,”_background_hover_size_tablet”:””,”_background_hover_size_mobile”:””,”_background_hover_bg_width”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_bg_width_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_background_hover_video_link”:””,”_background_hover_video_start”:””,”_background_hover_video_end”:””,”_background_hover_play_once”:””,”_background_hover_play_on_mobile”:””,”_background_hover_privacy_mode”:””,”_background_hover_video_fallback”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_background_hover_slideshow_gallery”:[],”_background_hover_slideshow_loop”:”yes”,”_background_hover_slideshow_slide_duration”:5000,”_background_hover_slideshow_slide_transition”:”fade”,”_background_hover_slideshow_transition_duration”:500,”_background_hover_slideshow_background_size”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_size_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_background_position”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_tablet”:””,”_background_hover_slideshow_background_position_mobile”:””,”_background_hover_slideshow_lazyload”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns”:””,”_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:”in”,”_background_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_border_border”:””,”_border_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_color”:””,”_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_border”:””,”_border_hover_width”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_width_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_hover_color”:””,”_border_radius_hover”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_hover_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_hover_box_shadow”:{“horizontal”:0,”vertical”:0,”blur”:10,”spread”:0,”color”:”rgba(0,0,0,0.5)”},”_box_shadow_hover_box_shadow_position”:” “,”_border_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_switch”:””,”_mask_shape”:”circle”,”_mask_image”:{“url”:””,”id”:””,”size”:””},”_mask_notice”:””,”_mask_size”:”contain”,”_mask_size_tablet”:””,”_mask_size_mobile”:””,”_mask_size_scale”:{“unit”:”%”,”size”:100,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_size_scale_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position”:”center center”,”_mask_position_tablet”:””,”_mask_position_mobile”:””,”_mask_position_x”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_x_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_x_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y”:{“unit”:”%”,”size”:0,”sizes”:[]},”_mask_position_y_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_position_y_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_mask_repeat”:”no-repeat”,”_mask_repeat_tablet”:””,”_mask_repeat_mobile”:””,”hide_desktop”:””,”hide_tablet”:””,”hide_mobile”:””,”_attributes”:””,”custom_css”:””},”defaultEditSettings”:{“defaultEditRoute”:”content”},”elements”:[],”widgetType”:”text-editor”,”htmlCache”:””,”editSettings”:{“defaultEditRoute”:”content”,”panel”:{“activeTab”:”content”,”activeSection”:”section_editor”}}}]}

انتخاب بهترین قالب فروشگاهی وردپرس، گویی در میدان نبردی از تایتان‌ها قدم می‌گذاری! هر قالب، مزایا و معایب خاص خود را دارد و انتخاب برنده، به نیازها و سلیقه شما بستگی دارد. در این مقاله، به بررسی 5 غول برتر این میدان می‌پردازیم با هرمو وب همراه باشید.

بهترین قالب های فروشگاهی وردپرس؛ بررسی مزایا و معایب

قالب فروشگاهی فلت سام

فلت سام، بدون شک یکی از بهترین و محبوب‌ترین قالب‌های فروشگاهی وردپرس است که با تنوع بی‌نظیر دموها، امکانات پیشرفته و رابط کاربری آسان، انتخابی ایده‌آل برای هر نوع کسب و کاری محسوب می‌شود.

مزایای بی‌نظیر فلت سام:

 • تنوع خیره‌کننده دموها: بیش از 300 دمو برای هر نوع فروشگاهی، از مد و فشن گرفته تا لوازم دیجیتال و مواد غذایی
 • سرعت لود فوق‌العاده: بهینه‌سازی شده برای موتورهای جستجو و تجربه کاربری روان
 • سفارشی‌سازی آسان: با استفاده از صفحه سازهای محبوب مانند المنتور و ویژوال کامپوزر، بدون نیاز به دانش کدنویسی
 • پشتیبانی قوی: توسط تیم قدرتمند و فعال، با ارائه به‌روزرسانی‌های منظم و پاسخگویی به سؤالات کاربران
 • امکانات پیشرفته: شامل مگامنو، اسلایدرهای جذاب، فیلترهای جستجوی دقیق، سیستم نقد و بررسی، لیست علاقه‌مندی‌ها و…
 • سازگاری با افزونه‌های محبوب: مانند ووکامرس، المنتور، یوست سئو و…
 • طراحی‌های مدرن و جذاب: مناسب برای هر نوع سلیقه‌ای
 • مناسب برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها: رابط کاربری آسان و امکانات پیشرفته

معایب ناچیز فلت سام:

 • قیمت بالا: نسبت به سایر قالب‌ها، ممکن است برای برخی کاربران مقرون به صرفه نباشد
 • تنوع زیاد دموها، انتخاب را دشوار می‌کند: ممکن است کاربران در انتخاب دمو مناسب برای فروشگاه خود دچار سردرگمی شوند

قالب فروشگاهی وودمارت

وودمارت، یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین قالب‌های فروشگاهی وردپرس است که با طراحی مدرن و جذاب، امکانات پیشرفته و عملکرد عالی، انتخابی ایده‌آل برای فروشگاه‌های آنلاین مد و فشن، لوازم دیجیتال و… محسوب می‌شود.

مزایای وودمارت:

 • طراحی مدرن و جذاب: ظاهری شیک و امروزی که به جذب مشتریان بیشتر کمک می‌کند.
 • عملکرد عالی: سرعت لود بالا و سئوی قوی، به منظور افزایش رتبه در موتورهای جستجو.
 • امکانات پیشرفته: شامل فیلترهای جستجوی قدرتمند، مقایسه محصولات، لیست علاقه‌مندی‌ها، سیستم نقد و بررسی، مگامنو، اسلایدرهای جذاب و…
 • پشتیبانی از افزونه‌های محبوب: مانند المنتور، یوست سئو، ووکامرس و…
 • تنوع دموها: برای انواع فروشگاه‌ها، از جمله پوشاک، لوازم دیجیتال، مبلمان و…
 • رابط کاربری آسان: مناسب برای مبتدیان و افراد بدون دانش کدنویسی.
 • سازگاری با موبایل: نمایش صحیح و روان در انواع دستگاه‌های مختلف.
 • بروزرسانی‌های منظم: ارائه امکانات جدید و رفع مشکلات به طور مرتب.

معایب وودمارت:

 • قیمت نسبتاً بالا:
 • یادگیری رابط کاربری کمی دشوار است: به دلیل وجود امکانات و تنظیمات متعدد، ممکن است کاربران برای استفاده از تمام قابلیت‌های قالب نیاز به آموزش داشته باشند.

قالب فروشگاهی نگارشاپ

نگارشاپ، یه قالب فروشگاهی ایرانی و محبوب برای وردپره که با قیمت مناسب، امکانات خوب و پشتیبانی قوی، انتخابی ایده‌آل برای کساییه که می‌خوان یه فروشگاه آنلاین فارسی راه بندازن.

مزایای نگارشاپ:

 • قیمت مناسب: مقرون به صرفه برای کسب و کارهای نوپا و افراد با بودجه محدود.
 • پشتیبانی قوی و فارسی: توسط یه تیم ایرانی و فعال، خیالتون از بابت حل مشکلات راحت میشه.
 • تنوع دموها: برای انواع فروشگاه‌ها، از جمله پوشاک، لوازم دیجیتال، کتاب و…
 • بهینه‌سازی برای سئو: رتبه‌گیری بهتر در موتورهای جستجو و جذب مشتریان بیشتر.
 • رابط کاربری آسان: مناسب برای مبتدیان و افراد بدون دانش کدنویسی.
 • سرعت لود بالا: تجربه کاربری روان و بدون لگ.
 • سازگاری با افزونه‌های محبوب: مانند المنتور، یوست سئو و ووکامرس.
 • نمایش صحیح در موبایل: تجربه کاربری مناسب در انواع دستگاه‌ها.

معایب نگارشاپ:

 • امکانات محدودتر: نسبت به قالب‌های خارجی، ممکنه بعضیا از امکانات پیشرفته تو این قالب نباشه.

قالب فروشگاهی پورتو

پورتو، یه قالب فروشگاهی وردپرس با طراحی مینیمال و شیکه که برای فروشگاه‌های لوکس و برندهای معتبر عالیه. این قالب با امکانات پیشرفته، سرعت لود بالا و رابط کاربری آسان، به شما کمک می‌کنه یه فروشگاه آنلاین جذاب و کارآمد داشته باشید.

مزایای پورتو:

 • طراحی مینیمال و شیک: ظاهری مدرن و امروزی که به جذب مشتریان بیشتر کمک می‌کنه.
 • سرعت لود بالا: تجربه کاربری روان و بدون لگ.
 • قابلیت‌های پیشرفته: شامل مگامنو، اسلایدرهای جذاب، فیلترهای جستجوی دقیق، امکان زوم تصاویر، سیستم نقد و بررسی و…
 • پشتیبانی از افزونه‌های محبوب: مانند المنتور، یوست سئو و ووکامرس.
 • تنوع دموها: برای انواع فروشگاه‌ها، از جمله پوشاک، لوازم دیجیتال، مبلمان و…
 • رابط کاربری آسان: مناسب برای مبتدیان و افراد بدون دانش کدنویسی.
 • سازگاری با موبایل: نمایش صحیح و روان در انواع دستگاه‌های مختلف.
 • بروزرسانی‌های منظم: ارائه امکانات جدید و رفع مشکلات به طور مرتب.

معایب پورتو:

 • قیمت بالا:
 • تنظیمات و سفارشی‌سازی کمی پیچیده‌تر: به دلیل وجود امکانات و تنظیمات متعدد، ممکنه کاربران برای استفاده از تمام قابلیت‌های قالب نیاز به آموزش داشته باشند.

قالب فروشگاهی شاپ کیپر

شاپ کیپر، یه قالب فروشگاهی وردپرس با رابط کاربری آسان و قیمت مناسبِ که برای کسایی که می‌خوان یه فروشگاه آنلاین ساده و کارآمد راه بندازن عالیه. این قالب با تنوع دموها، امکانات خوب و پشتیبانی قوی، به شما کمک می‌کنه یه فروشگاه آنلاین جذاب و کارآمد داشته باشید.

مزایای شاپ کیپر:

 • رابط کاربری آسان: مناسب برای مبتدیان و افراد بدون دانش کدنویسی.
 • قیمت مناسب: مقرون به صرفه برای کسب و کارهای نوپا و افراد با بودجه محدود.
 • تنوع دموها: برای انواع فروشگاه‌ها، از جمله پوشاک، لوازم دیجیتال، کتاب و…
 • پشتیبانی قوی: توسط یه تیم ایرانی و فعال، خیالتون از بابت حل مشکلات راحت میشه.
 • سرعت لود بالا: تجربه کاربری روان و بدون لگ.
 • سازگاری با افزونه‌های محبوب: مانند المنتور، یوست سئو و ووکامرس.
 • نمایش صحیح در موبایل: تجربه کاربری مناسب در انواع دستگاه‌ها.

معایب شاپ کیپر:

 • امکانات محدودتر: نسبت به قالب‌های خارجی، ممکنه بعضیا از امکانات پیشرفته تو این قالب نباشه.
جدیدترین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محتوای جدول